ఒక పెద్ద ఇంటిని విక్రయించడానికి, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ తెలుగు సెక్స్ సెక్స్ తెలుగు ఏజెంట్ మంచంలో చాలా పని చేయాల్సి వచ్చింది.

వివరణ: ఒక ప్రతిష్టాత్మక రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ ఖరీదైన కదిలే ఇంటిని విక్రయించడం ద్వారా తన చిన్న జేబును పూరించాలని కోరుకున్నాడు. తెలుగు సెక్స్ సెక్స్ తెలుగు ధర ఉన్నప్పటికీ, కొనుగోలుదారు ఈ ఇల్లు ఇష్టపడ్డారు, కానీ అతను ఆ పని కోసం ఒక బోనస్ కోరుకున్నాడు. తీరని అమ్మాయి సాన్నిహిత్యాన్ని తిరస్కరించలేదు మరియు మస్కారాతో బాగా పని చేసింది, దానిని కొనడానికి.