టోరి బ్లాక్ మరియు లిటిల్ కాప్రైస్ సెక్స్ సెక్స్ సెక్స్ తెలుగు కలిగి ఉన్నారు.

వివరణ: ఇద్దరు సెక్స్ ఎస్కార్ట్స్ ఒక ధనవంతుడిని సందర్శించి అతనికి నిజమైన లెస్బియన్ సెక్స్ సెక్స్ తెలుగు షో ఇచ్చారు. పెద్దవాడు తనపై ప్రేమతో కాకుండా, సులభంగా డబ్బు కోసం దాహం నుండి ఇవన్నీ చేస్తాడని బాగా తెలుసు, కానీ అతను ఈ యువతులను వదులుకోడు. రు.కేబుల్ వారి గేమ్స్ అంతరాయం మరియు హార్డ్ రెండు బిచ్లు ముద్దాడుతాడు.